ASDII: geslachtsverschillen in prognose

Van vele verkregen hartziekten, zoals aandoeningen van de kransslagaderen, is bekend dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in presentatie en prognose. Over het bestaan van dergelijke geslachtsverschillen onder patiënten met aangeboren hartafwijkingen is echter weinig bekend.

Gebruikmakende van de grote nationale registratie voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking, CONCOR, hebben wij de overleving van mannen en vrouwen met een type 2 atriumseptum defect (ASD2) vergeleken met die van de algemene Nederlandse bevolking van hetzelfde geslacht. Eveneens hebben wij de ziektelast van deze patiënten in kaart gebracht.

De gemiddelde overleving was 85.6 jaar voor vrouwen, en 79.7 jaar voor mannen met een ASD2. Zoals te zien is in de figuur, is de overleving van vrouwen met een ASD2 gelijk aan die van de algemene Nederlandse bevolking, terwijl die van mannelijke patiënten enigszins lager is dan die van de algemene Nederlandse man. De ziektelast, voornamelijk in de vorm van ritmestoornissen en hartfalen, van zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten bleek verhoogd te zijn, waarbij wederom opviel dat het risico van mannen groter was dan dat van vrouwen.

Deze resultaten benadrukken dat het belangrijk is dat patiënten met een ASD2 onder cardiologische controle blijven, om eventuele complicaties op tijd op te sporen en te behandelen. De hogere ziektelast van mannen, tezamen met hun verminderde levensverwachting benadrukken tevens dat met goede medische controle en behandeling zeker nog winst valt te behalen.

 

Drs. J.M. Kuypers, research fellow

 grafiekklein.jpeg

 

29/04/2015