Levensverwachting mensen met een aangeboren hartafwijking

‘Behoorlijk lang’ is het antwoord. Als aangeboren hartafwijkingen niet al te ernstig zijn, blijken mensen – eenmaal 18 jaar oud – vrijwel net zo lang te leven als mensen zonder hartafwijking. Niet-ernstige aandoeningen zijn septumdefecten, een persisterende ductus Botalli, en aorta- of pulmonaalstenosen. Mensen met ernstige aandoeningen, zoals transpositie van de grote vaten of een univentriculair hart, hebben een veel slechtere levensverwachting. De groep mensen met het syndroom van Marfan, tetralogie van Fallot of coarctatio aortae heeft een levensverwachting die daar tussenin zit. Dat blijkt uit de CONCOR-registratie, een groot Nederlands cohort van personen met aangeboren hartafwijkingen. Het artikel van Teun van der Bom (AMC) en collega’s geeft per aandoening een overlevingscurve.ntvg/artikelen

 

 

08/01/2016