Resultaten actie "8000 vermisten"

De actie “8000 vermisten” heeft tot nu toe de volgende resultaten behaald:

De 1e actie is gestart op 1 februari 2009 met als doel om zoveel mogelijk mensen op te sporen die niet meer onder controle waren maar wel een aangeboren hartafwijking hadden. Na deze eerste oproep hebben zich ruim 600 “vermisten” gemeld.

Naar aanleiding van dit succes werd er besloten een vervolgactie te starten.
Op 1 november 2010 werd de tweede actie gestart middels oproepen in de media, via de huisarts en door een groot billboard langs de A16 bij Zwijndrecht. Hierop kwamen nog eens 200 reacties binnen

Als we de 2 acties bij elkaar voegen, zien we een percentage milde aangeboren hartafwijking, waarvoor om de 5 jaar een controle wenselijk is.Dit is de grootste groep. Er waren ook mensen die een aangeboren hartafwijking hadden waarvoor geen controle meer nodig was. Zij konden gerustgesteld worden.

Met een ernstige aangeboren hartafwijking is het nodig om jaarlijks onder controle te blijven. Toch waren er een flink aantal mensen al jaren niet meer onder controle bij een cardioloog. Voor hen was het echt noodzakelijk om op korte termijn een afspraak te maken. Na controle werd bij een deel van de mensen besloten een operatie uit te voeren op korte termijn of ieder geval binnen 1 jaar.

inclusieGrafiek2011 display

Image2 display

urgentie display