Lancering Netherlands Heart Institute

Het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN), tot 1 januari 2016 een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gaat zelfstandig verder onder de naam Netherlands Heart Institute (NHI).
Het NHI werkt onder de auspiciën van de afdelingen cardiologie van alle acht universitaire medische ziekenhuizen in Nederland.
Het onderzoek, opgezet door ICIN-hoogleraren en projectleiders, richt zich op vijf thema's.
Een van deze thema’s is aangeboren hartafwijkingen waar het CONCOR project onder valt.