Gezocht: Patiënten met het Marfan Syndroom voor onderzoek naar effect Resveratrol

onderzoek

Achtergrond van het onderzoek:

De studie is opgezet om te onderzoeken of Resveratrol, een voedingssupplement dat in verschillende plantensoorten voorkomt, een gunstig effect kan hebben op de aortagroei. De gemiddelde aortawortelgroei bij Marfanpatiënten is 0,35 mm per jaar. Resveratrol lijkt in een muizenmodel met Marfan syndroom een gunstig effect te hebben op de mate van aortaschade en verwijding van de aorta. Ook bij mensen zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar het effect van Resveratrol. Deze studies laten een gunstig effect zien op verschillende mechanismen in het lichaam, waaronder een verbetering van de energiehuishouding in de spier (de aorta bestaat voor een groot deel uit spiercellen) en een gunstig effect op de rekbaarheid van de vaatwand. De RESVcue Marfan studie zal hier meer inzicht in geven.

Wat meedoen inhoudt?

Als u meedoet aan het RESVcue Marfan onderzoek, duurt dat in totaal 12 maanden. Gedurende deze 12 maanden gaat u dagelijks Resveratrol gebruiken. Resveratrol zal een toevoeging zijn aan uw huidige medicatie. Aan de medicatie die u op dit moment gebruikt wordt niets veranderd, ook wordt deze niet gestopt.
Voor het onderzoek is het nodig dat u twee keer in deze 12 maanden naar het ziekenhuis komt. Eenmaal voor aanvang van de behandeling met Resveratrol en eenmaal na het 12 maanden gebruiken hiervan. Een bezoek duurt ongeveer een halve dag en tijdens dit bezoek zullen er verschillende onderzoeken verricht worden.

wijn


Wie kan meedoen?

Voor deelname aan het onderzoek zijn de volgende voorwaarden gesteld:
• U bent onder controle bij één van de Marfan Centra (AMC, UMCG, LUMC, Radboud UMC)
• U bent tussen de 18 en 40 jaar oud
• U heeft een vastgestelde FBN1 mutatie
• Er zijn bij u in het verleden minimaal 2 echo’s en 1 MRI verricht
• U heeft maximaal 1 vasculaire prothese
• U bent niet recent (<6 maanden) geopereerd
• U zal niet binnenkort (<6 maanden) geopereerd worden
• U ben niet zwanger

Meedoen?
Voor meer informatie of aanmelding voor de studie, kunt u contact opnemen met Mitzi van Andel, arts-onderzoeker, via m.m.vanandel@amc.uva.nl. Telefoonnummer 020-5668679

 

05/12/2018