E-Health bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking

Mark Schuuring heeft een cheque mogen ontvangen van de Hartstichting. Dit is het resultaat van de innovatie subsidie middels crowdfunding voor het onderzoek dat hij samen met Michiel Winter heeft opgezet naar eHealth bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Het doel was 50.000 euro aan sponsoring te werven, dat doel is ruimschoots behaald.
Als artsen en patiënten meer gebruikmaken van beschikbare technieken, zoals apps, kunnen artsen eerder ingrijpen bij levensbedreigende situaties. Het zou bovendien veel angst en onzekerheid voorkomen bij patiënten, zoals Dayenne Zwaagman, geboren met een hartafwijking.

Schuuring: ‘Er is technisch al heel veel mogelijk om de zorg te verbeteren. Patiënten kunnen bijvoorbeeld hun hartslag en bloeddruk thuis meten en naar hun arts doorsturen om te beoordelen. Ook voor betere communicatie tussen zorgverleners en patiënten zijn al allerlei websites en apps beschikbaar.’ ‘Maar ziekenhuizen zijn er nog niet voor ingericht, dus deze ‘eHealth’ wordt nog veel te weinig gebruikt. Doodzonde, want met dit soort technieken kunnen we hartklachten in een veel eerder stadium opsporen, en ze met relatief eenvoudige middelen bestrijden. Zo voorkomen we verdere schade aan het hart én besparen we veel patiënten een vervelende ziekenhuisopname.’


Zorg beter organiseren
‘Ik wil samen met patiënten, artsen en technici onderzoeken hoe we de techniek en de zorg beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Ik wil de nodige veranderingen doorvoeren op onze afdeling voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Daarna kunnen andere afdelingen volgen.’
Bang tijdens ritmestoornis
Zwaagman: ‘Als ik word overvallen door een hartritmestoornis, staat mijn leven letterlijk even stil. Ik lig dan op de bank en weet niet of de situatie levensbedreigend is. Het zou heel fijn zijn als ik op zo’n moment direct een meting kan doen en kan doorsturen naar mijn cardioloog.’
‘Ik verwacht dat ook de controles door al mijn verschillende zorgverleners veel beter verlopen, als we meer gebruikmaken van nieuwe technologieën. Nu moet ik vaak apart naar het ziekenhuis voor een afspraak met bijvoorbeeld de cardioloog, chirurg of verpleegkundige.‘
Meer regie voor de patiënt
Schuuring: ‘Het doel is dat patiënten meer regie krijgen, en dat de zorg wordt verleend op het moment dat de patiënt daar behoefte aan heeft. Patiënten willen het graag, de zorgverleners op de afdeling staan erachter en de techniek is beschikbaar.’

 

27/07/2017