Shunt gesloten? Niet genezen!

Succesvolle sluiting van een boezem- of ventrikelseptumdefect wordt regelmatig als volledige genezing gezien, waardoor patiënten ten onrechte uit cardiologische controle ontslagen worden. Voorgaand onderzoek vanuit de CONCOR registratie heeft echter al laten zien dat de prevalentie van pulmonale hypertensie (verhoogde longdruk) niet gering is, namelijk 5,7%. Tevens hebben andere studies laten zien dat ontwikkeling van pulmonale hypertensie na sluiting van een aangeboren hartafwijking ook gepaard gaat met een verminderde overleving. In deze studie zijn het tijdsbeloop en de risicofactoren van de ontwikkeling van pulmonale hypertensie in kaart gebracht. Met behulp van de CONCOR registratie zijn alle 3340 patiënten met een gesloten shunt (atriumseptumdefect, ventrikelseptumdefect, patente ductus arteriosus, etc.) geïdentificeerd. Vervolgens zijn van een getrokken steekproef van 1103 patiënten de medische gegevens grondig onderzocht, om zo het optreden van pulmonale hypertensie in kaart te brengen.

Uit de resultaten kwam naar voren dat 2,1% van de patiënten hun reeds verhoogde longdrukken direct na sluiting blijven behouden. Zo’n 50 jaar na sluiting van de shunt is dit percentage echter reeds opgelopen naar meer dan 15%. Zelfs patiënten met een mild defect zoals een type 2 atriumseptumdefect, welke reeds gesloten is voor het 25e levensjaar, lopen risico op het ontwikkelen van pulmonale hypertensie (6 van de 141 patiënten, 4.3%).

Uit een subanalyse (case-control) kwamen het bestaan van reeds verhoogde longdrukken en het hebben van kortademigheidsklachten voorafgaand aan de sluiting als risicofactoren op het ontwikkelen van pulmonale hypertensie naar voren. Tevens hadden patiënten die pulmonale hypertensie ontwikkelden een significant lagere 10-jaarsoverleving in vergelijking met de controlegroep.

Kortom, alle patiënten dienen na het sluiten van een shunt onder cardiologische controle te blijven, omdat het late risico op het ontwikkelen van pulmonale hypertensie – zelfs als het defect op jonge leeftijd gesloten is – hoog is en gepaard gaat met een verminderde overleving.

pah1

 

03/09/2015