Onderzoek naar medicatie bij volwassenen na atriale switch voor transpositie van de grote slagaders: klinische praktijk en aanbevelingen.

Achtergrond:
Hartfalen is het meest voorkomende probleem op de lange termijn bij volwassenen met transpositie van de grote vaten (TGA), gecorrigeerd door een atriale switch. In de huidige richtlijnen staat geen duidelijke aanbeveling over hartfalen medicatie bij deze patiënten, omdat er onvoldoende data is die het nut hiervan aantoont. Het voorschrijven van deze medicatie gebeurt daarom op basis van de persoonlijke ervaring van de arts.

Doel:
In dit onderzoek bestudeerden we het medicatiegebruik van deze patiënten en onderzochten we of het gebruik van ACE-/AT2-remmers en betablokkers geassocieerd was verbetering van overleving.

Methoden en resultaten:
We onderzochten het medicatiegebruik tussen 2006-2014 van 150 TGA patiënten (mediane leeftijd 30 [IQR 25-35] jaar, 63% man) geïncludeerd in de CONCOR registratie via 5 universitair medische centra door middel van MedicijnTab, de Nederlandse registratie van medicatiegebruik bij het CBS. Gebruik van ACE-/AT2-remmers, betablokkers en diuretica steeg met de leeftijd maar dit werd niet gezien in het gehele cohort van zowel symptomatische als asymptomatisch patiënten.

Conclusie:
Er wordt vaak hartfalenmedicatie gebruikt door patiënten met transpositie van de grote vaten en een atriale switch, al is de evidence hiervoor beperkt. Deze studie toonde een lager risico op overlijden voor symptomatische patiënten die ACE-/AT2-remmers of betablokkers gebruikten. Deze bevindingen ondersteunen het gebruik van deze medicijnen door symptomatische, maar niet door asymptomatische patiënten.

 

dr. O.I. Woudstra, Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022 Jan