Informatie voor cardiologen

Lijst van EPCC Codes

> EPCC code lijst

Hoe worden patiënten door ons benaderd?

Patiënten worden uit naam van de behandelend cardioloog benaderd door een van de onderzoeksverpleegkundigen.

Hoe meldt u een patient aan?

  • Verzamel: NAW gegevens, geboortedatum, patiëntnummer en diagnose.
  • Bel CONCOR: 020-5667644 of
  • E-mail CONCOR: info@concor.net
  • Criteria

Informatie over speciale groepen:

  • Aortagroei in volwassen patiënten met Marfan syndroom
    > Software tool momenteel niet beschikbaar