Coarctatio Aortae

Door een vernauwing van de aorta wordt de bloedstroom naar het onderste deel van het lichaam belemmerd en moet de linker hartkamer meer kracht gebruiken om die weerstand te overwinnen. Dit leidt tot een verhoogde bloeddruk en uiteindelijk tot hartfalen. Bij ernstige coarctatio kan de doorbloeding van de onderste lichaamshelft in het gedrang komen. In dit geval zal men proberen de ductus arteriosussluiting een tijdlang te voorkomen door toediening van geneesmiddelen. De behandeling bestaat in een chirurgische correctie van het vernauwde aortasegment. De operatie gebeurt best pas in het tweede of derde levensjaar daar de kans op herval (restenose) groter is bij vroegtijdig operatief sluiten. Vernauwing van de aortaklep (aortastenose) Bij dit klepprobleem zijn de zakjes niet goed aangelegd.

De klepslippen zijn vaak verdikt en gedeeltelijk met elkaar vergroeid. Hierdoor ontstaat een vernauwing. Bij het opengaan van de klep blijven de zakjes aan elkaar plakken en kunnen niet helemaal wegklappen. De klep gaat niet helemaal open. De kamer moet meer kracht zetten om het bloed door de vernauwde opening te persen. Omdat de linkerkamer steeds te hard werkt, wordt de spierwand dikker. Net als de spieren van iemand die steeds zware arbeid moet verrichten. Het bloed stroomt sneller door de opening van de klep (vergelijk een tuinslang waarvan je de opening gedeeltelijk dichthoudt: het water stroomt met meer kracht, sneller, door de opening). Het bloed dat door de vernauwde opening stroomt, gaat bruisen. Dit bruisen is als een hartruis hoorbaar ASD

Coarctatie display

Schematische weergave van de anatomie prenataal (links) en postnataal (rechts) bij een coarctatie van de aorta. In de normale situatie (zonder coarctatie) stroomt slechts 10 procent van de foetale cardiac output door de descenderende aortaboog: wanneer hierbij tevens sprake is van een coarctatie, levert deze dus geen hemodynamische problemen op. In de postnatale situatie, na het sluiten van de ductus Botalli, moet ongeveer driekwart van de cardiac output door de coarctatie , hetgeen leidt tot obstructie. (Kleuren representeren globaal de normale zuurstofsaturaties)

Tekening J.P.M. Hamer