ESC Congres 2015 London

Op het afgelopen ESC Congres in London hebben verschillende onderzoekers hun resultaten gepresenteerd. Joey Kuipers (Endocarditis in Congenital Heart Disease), Hayang Yang (NOAC’s in Congenital Heart Disease) en Romy Franken (Genotype impact Marfan) mochten dit als een “hot topic” mondeling presenteren. Deze snelle en interactieve sessies werden druk bezocht. Ook waren er posters te zien van Maayke Sluman (Insurances in adult CHD), Annelieke van Riel (PAH after closure), Ilja Blok (Macitentan superior tot Bosentan in CHD), en Jouke Bokma (QRS fragmentation in TOF)