Presentatie internationaal onderzoek tetralogie van Fallot in New Orleans

Tijdens het congres van de American Heart Association in New Orleans in november 2016 presenteerde arts-onderzoeker Jouke Bokma resultaten van een onderzoek van de internationale Indicator Registry. Het betreft de grootste internationale registratie van patiënten met tetralogie van Fallot. Met behulp van MRI scans wordt gekeken naar de uitkomsten van deze patiëntgroep. Het onderzoek dat dr. Bokma presenteerde richtte zich op het effect en nut van de operatieve pulmonalisklepvervanging bij patiënten met deze aangeboren hartaandoening. Er was geen sprake van een duidelijk verbeterde prognose na het ondergaan van deze operatie, maar een selectieve groep patiënten kan er mogelijk toch baat bij hebben. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen om de indicatie en timing van deze operatie te verbeteren. Naar verwachting zullen de bevindingen van dit onderzoek ook binnenkort worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.