Sporten met een aangeboren hartafwijking: studie naar effect en veiligheid

Het is bekend dat sporten over het algemeen een gunstig effect heeft op de gezondheid, ook bij patiënten met een verworven hartziekte, zoals een vernauwde kransslagader. Helaas is er weinig bekend over het nut en de risico’s van sporten bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

Veel volwassenen met een aangeboren hartafwijking willen graag sporten, maar durven het niet. Artsen adviseren ook vaak om het niet te doen. Maar is deze angst wel terecht? Voor welke patiënten is het juist wel goed om te sporten? En wat voor sporten zijn veilig om te doen? Dat moet nog beter worden uitgezocht.

Daarom is het AMC te Amsterdam samen met het VUMC te Amsterdam en San Donato Milanese ziekenhuis te Milaan gestart met een studie naar sporten bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking, genaamd de “Exercise Training in Grown-Up Congenital Heart Disease (afgekort: Extra GUCH) studie”. Door middel van loting wordt bepaald of de patiënt in de sportgroep of in de controle groep terecht komt. Patiënten in de sportgroep krijgen een sportadvies met persoonlijk trainingsschema voor 6 maanden. We nemen frequent telefonisch of per mail contact op om te vragen naar het trainen. Patiënten in de controle groep krijgen de reguliere zorg. Voor en na 6 maanden onderzoeken wij bij alle patiënten het hart, onder meer met bloedonderzoek en een hartfilmpje (ECG). Ook moet iedereen een fietstest doen om de conditie te meten, en vragenlijsten invullen over hoe fit en gelukkig zij zich voelen.

Met deze studie willen wij onderzoeken of sporten de conditie en kwaliteit van leven verbetert en of sporten veilig is bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

In aanmerking komend: Volwassenen met aangeboren hartafwijking en symptomen
Loting: Sportadvies óf geen sportadvies
Studieduur: 6 maanden

Contact persoon: Alexandra van Dissel
020-5668687
a.c.vandissel@amc.uva.nl

 

31/05/2017