ESC Congres 2016 Rome

 Het grootste cardiovasculaire congres ter wereld, georganiseerd door de European Society of Cardiology (ESC), werd van zaterdag 27 t/m woensdag 31 Augustus 2016 in Rome gehouden. De uitwisseling van nieuwe wetenschappelijke inzichten in de cardiologie is van groot belang voor de levensverwachting. Onderzoek heeft uitgewezen dat 70 procent van de toegenomen levensverwachting gemeten tussen 1960 en 2000 is te danken aan vernieuwingen in de cardiologie.

Met de CONCOR onderzoekers en de buitenlandse collega's van de werkgroep ISACHD (International Society for Adult Congenital Heart Disease) werd het congres afgesloten met een gezellig etentje in Rome!

IMG 2655

 Hieronder een impressie van een geslaagde avond:

collageESC

Verschillende posters van de CONCOR onderzoekers werden gepresenteerd op het congres onder andere van Ilja Blok; "seriële metingen verbeteren risicostratificatie".
Het bepalen van de prognose van patiënten met een aangeboren hartaandoening en pulmonale hypertensie is lastig. Momenteel wordt voor risicostratificatie gebruik gemaakt van bepaalde parameters die in studies geassocieerd zijn met de prognose. Zijn huidige studie laat zien dat deze risicostratificatie nog verbeterd zou kunnen worden door gebruik te maken van veranderingen over de tijd in deze zelfde parameters. Daarbij blijkt dat afwijkingen in bepaalde parameters de prognose slechts minimaal beïnvloeden terwijl bij andere de behandeling met spoed geïntensiveerd moet worden.

 IljaESC1