ESC Congres 2013 Amsterdam

 

Op het ESC congres 2013 te Amsterdam heeft hoofdonderzoeker dr. M. Groenink uit het AMC de resultaten van de COMPARE studie gepresenteerd. Het doel van de studie was het bepalen van het effect van losartan op de snelheid van aortadilatatie bij volwassenen met het Marfan syndroom. Patiënten met maximaal 1 aortaprothese werden gerandomiseerd naar 100 mg losartan of geen losartan therapie, terwijl de standaard behandeling (voornamelijk β-blokkers) werd gecontinueerd.

Na 3 jaar follow-up reduceert losartan therapie de aortawortel dilatatie snelheid (0.77 mm vs. 1.35 mm, p=0.014). In patiënten na aortawortel chirurgie reduceert losartan therapie de aortadilatatie snelheid ter plaatse van de aortaboog (0.50 mm vs. 1.01 mm; p=0.033). Het effect van losartan behandeling op aortachirurgie en aorta dissectie kon in deze studie niet worden bepaald vanwege de kleine aantallen