Adult Congenital Heart Disease Symposium 2015

Op het Adult Congenital Heart Disease Symposium in Toronto won Jouke Bokma de "Best poster award" met zijn onderzoek getiteld: ‘QRS fragmentation is superior to QRS duration in predicting mortality in adults with tetralogy of Fallot’. Tot voor kort werd aangenomen dat vooral de duur van het QRS complex (afbeelding B), de elektrische ontlading tijdens het samentrekken van de hartkamers, op het hartfilmpje bepalend is voor de prognose van patiënten met tetralogie van Fallot. In het onderzoek van Jouke Bokma werd van bijna 800 patiënten het ECG onderzocht en bleek dat het bestaan van fragmentaties in het QRS complex (zie afbeelding A) sterker gerelateerd was aan overlijden dan de duur van het QRS complex. Deze bevindingen zullen invloed hebben op de manier waarop cardiologen risico-inschattingen maken voor patiënten met tetralogie van Fallot.

TotaalAB

 All presented abstracts:

· Genotype impacts survival in Marfan's syndrome (Romy Franken, 1ste prijs)

· QRS fragmentation is superior to QRS duration in predicting mortality in adults with tetralogy of Fallot (Jouke Bokma, 2de prijs)

· Functional parameters or biomarkers: which best predicts prognosis in adults with pulmonary arterial hypertension due to congenital heart disease? (Ilja Blok, oral presentation)

· Hemodynamic effects of pulmonary valve replacement after repair of isolated pulmonary stenosis (Jouke Bokma, poster)

· Resveratrol inhibits aortic root dilatation in Marfan mice (Romy Franken, poster)

· Lifelong endocarditis prophylaxis for congenital heart disease patients with prosthetic material? (Joey Kuijpers, poster)

· Atypical symptoms and abnormal routine cardiac screening in young adults: various presentation of anomalous coronary artery from the pulmonary artery (Daniëlle Robbers-Visser, poster)

· Lifelong aortic dilatation rate in adult patients with bicuspid aortic valve disease with and without aortic coarctation (George Tokmaji, poster)

· NOACS, are they safe in congenital heart disease? First results of an international multicenter registry (Hayang Yang, poster)

· Asthma‐like dyspnea in patients with a secundum atrial septal defect undergoing percutaneous closure (Martina Nassif, poster)

· ICD implantation in adults with congenital heart disease is associated with high rates of both appropriate and inappropriate shocks. a systematic review and meta‐analysis (Jim Vehmeijer, poster)

· Closed, not cured! continuing risk of pulmonary hypertension after shunt repair (Annelieke van Riel, poster)

· Secundum atrial septal defect is associated with reduced survival in adult men (Joey Kuijpers, poster)

· Uncertainties in insurances for adults with congenital heart disease (Maayke Sluman, poster)

· Macitentan superior to bosentan in pulmonary arterial hypertension due to congenital heart disease? (Ilja Blok, poster)

· Exercise‐induced pulmonary arterial hypertension in closed defects: a new population at risk? (Annelieke van Riel, poster)

· Cancer: another threat for adults with congenital heart disease? (Maayke Sluman, poster)