Risk stratification in transposition of the great arteries

 

Op 2  november2021 verdedigde onderzoekster Odilia Woudstra met succes haar proefschrift. Hieronder een korte samenvatting:

"Dit proefschrift focust zich op verschillende factoren om complicaties te voorspellen in volwassenen met transpositie van de grote vaten die op kinderleeftijd een atriale switch operatie hebben ondergaan. Op volwassen leeftijd hebben deze personen grote kans op complicaties als gevolg van de hartoperatie, zoals hartfalen, hartritmestoornissen, en (op relatief jonge leeftijd) overlijden. In dit proefschrift presenteren wij het eerste risico model dat voor patiënten het absolute risico inschat op deze grote complicaties. Vervolgens laten we zien dat nieuwe markers, uit echocardiografie en uit genetisch onderzoek, de risico inschatting nog kunnen verbeteren ten opzichte van alleen (simpele) factoren die momenteel gebruikt worden. Verder bestuderen we het medicatiegebruik van volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Hierbij zien we dat veel patiënten meerdere medicijnen gebruiken voor hun hartziekte, ondanks dat het effect van deze medicijnen niet goed bekend is in deze patiëntengroep. Als laatste bestuderen we de genetische achtergrond van transpositie van de grote vaten. Hierbij vinden we aanknopingspunten dat veelvoorkomende genetische varianten mogelijk invloed hebben op het ontstaan van transpositie van de grote vaten en het beloop met verhoogd of verlaagd risico op complicaties op volwassen leeftijd."

De digitale versie van het proefschrift is online te vinden:Risk stratification in transposition of the great arteries