Vaakgestelde vragen

Vraag: Ik heb mij aangemeld bij Concor maar heb nooit meer iets gehoord.
Antwoord: Na aanmelding worden uw gegevens verwerkt en geregistreerd, hiervan krijgt u geen verder bericht.

Vraag: Ik heb mij aangemeld en ben nog steeds niet gebeld voor bloedafname.
Antwoord: Het afnemen van bloed ten behoeve van de DNA-bank kan geruime tijd duren. Soms zelf jaren. Dit komt omdat bloed niet overal en door iedereen mag worden afgenomen. Niet in elk ziekenhuis heeft Concor- toestemming gevraagd aan de Medische Ethische Commissie om bloed af te nemen. Ook is het voor de verpleegkundigen logistiek niet altijd makkelijk om bloed af te nemen bij patiënten uit alle regio’s van Nederland.

Vraag: Wanneer krijg ik de uitslag van mijn bloedonderzoek?
Antwoord: U krijgt geen uitslag. Het DNA uit uw bloed wordt bekeken door onderzoekers. Mochten de onderzoekers verder onderzoek bij u willen doen dan kunt u aangeven of u dit wel of niet wenst op het aanmeldingsformulier. Uw Cardioloog krijgt groepsgebonden uitslagen van de onderzoekers die iets gevonden hebben dat voor de patiënten van belang zou kunnen zijn.

Vraag: Zijn mijn gegevens goed genoeg beschermd? Ik wil niet dat b.v. verzekeringsmaatschappijen bij mijn gegevens kunnen komen.
Antwoord: Uw gegevens worden veilig bewaard. Alleen uw behandelend cardioloog heeft toegang tot uw persoonsgegevens.
 

Vraag: Wat gebeurt er als alles goed is?
Antwoord: U blijft onder controle van een cardioloog en uw gegevens worden bijgehouden in de CONCOR database. Door al deze gegevens kunnen mensen beter behandeld worden en gezonder ouder worden.

Vraag: Wat gebeurt er als er iets niet goed is?
Antwoord: Dan volgt er een behandeling, die met de cardioloog wordt afgestemd. U blijft onder controle en kunt verergering van de klachten voorkomen

Vraag: In hoeveel gevallen wordt er iets ontdekt wat niet goed is?
Antwoord: We zoeken nog naar meer dan 7.500 mensen. Meer dan de helft van hen zal na de check up weer gezond naar huis gaan. De overige kunnen in meer of mindere mate een klacht vertonen en behandeld worden thuis met medicijnen of in het ziekenhuis

Vraag: Kan ik bij een cardioloog in de buurt terecht?
Antwoord: U kunt terecht bij cardiologen in de meeste ziekenhuizen. Registreren kunt u via deze website en u ontvangt dan automatisch bericht van ons.

Vraag: Waarom heeft mijn ziekenhuis destijds geen registratie gedaan?
Antwoord: Concor registreerde al duizenden mensen met een aangeboren hartafwijking die onder controle zijn bij een cardioloog. Maar er zijn ook mensen met een aangeboren hartafwijking die niet meer worden gecontroleerd. De dossiers van deze mensen zijn veelal vernietigd. Voor deze laatste groep is controle door een cardioloog toch zinvol, omdat daardoor mogelijke complicaties tijdig aan het licht komen

Vraag: Zijn hier kosten aan verbonden?
Antwoord: De registratie is kosteloos, als CONCOR u adviseert een cardioloog te bezoeken valt dit onder de reguliere ziektekosten. Denk aan uw eigen risico!