Open Ductus Botalli (arteriosus)

Bij de foetus in de moederschoot bestaat een verbinding tussen de longslagader en de aorta.

Deze verbinding (= ductus arteriosus of ductus Botalli ) sluit normaal binnen de 24 uren na de geboorte. Bij te vroeg geboren kinderen kan dit enkele weken duren. De afwijking komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens en is ook typisch na een besmetting met rode hond. Indien deze verbinding niet sluit, stroomt bloed van de aorta naar de longslagader. Hierdoor raakt het hart overwerkt, komt er extra bloedtoevoer naar de longen en kan hartfalen optreden.

De behandeling hangt af van een aantal factoren. Bij prematuriteit zal men de ductussluiting medicamenteus trachten te bevorderen met een prostaglandine-remmer (indomethacine). Indien dit niet mogelijk is zal voor chirurgische sluiting gekozen worden.PDB display

 

Schematische transkathetersluiting van een persisterende ductus Botalli met behulp van een coil.

 

 

 

 

 

 

Tekening J.P.M. Hamer