Prijs voor beste presentatie

Arts-onderzoekers Teun van der Bom en Alexander den Hartog hebben de prijs gewonnen voor beste presentatie op het 23ste internationale symposium voor aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen in Stevenson, WA, USA, 1-5 juni 2013. Het abstract was getiteld "Persistent neo-aortic growth during adulthood in patients with arterial switch operation".

De presentatie beschreef een retrospectieve studie waarin werd aangetoond dat de neo-aortawortel bij patiënten, die een arteriële switch hebben ondergaan, blijft groeien, ook bij volwassenen.